Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πολωνία στο πλαίσιο του Erasmus+

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πολωνία πραγματοποίησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του ΠΓ Αγ. Αναργύρων το διάστημα 5 ? 11 Μαρτίου 2017. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+: Science through Experiment in Europe στο οποίο συμμετέχει το σχολείο. Οι μαθητές του ΠΓ. Αγν Αναργύρων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν πειράματα που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.