Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλγαρία (6-10/11/2019)

Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στη Βουλγαρία το χρονικό διάστημα 6-10/11/2019 (10 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .zip εδώ.