Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία (17-23/11/2019)

Οι δύο προσφορές που κατατέθηκαν για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στην Ιταλία το χρονικό διάστημα 17-23/11/2019 (6 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές) στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα Erasmus+ είναι διαθέσιμες σε αρχείο .zip εδώ.