Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Τουρκία (12-15/12/2019)

Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν για την οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη) το χρονικό διάστημα 12-15/12/2019 (30 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .zip εδώ.