Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ν. Πλαστήρα & Αγίων Αναργύρων

Τ.Κ. 135 61 Αγ. Ανάργυροι

Τηλ. 2102691920,  2102625829

Από : Σ.Γ.Κ. Πρότυπου Πειραματικού                                                                                                                                     Προς : Δ/νση Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου - ΕΠΕΣ

Σχολείου Αγίων Αναργύρων                                                                                                                                                                Αγίων Αναργύρων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23-1-2013

Αγαπητοί κύριοι,

Κατόπιν της εγκυκλίου 21/01/2013, με αριθμό πρωτοκόλλου 21, από το Υπουργείο Παιδείας προς τα ΕΠΕΣ των ΠΠΣ και θέμα την «εισαγωγή μαθητών στα ΠΠΣ (Γυμνάσια ? Λύκεια) για το σχολικό έτος 2013-2014» και τον καταστατικό μας πρωταρχικό σκοπό «την συμβολή μας στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου μας», το Δ.Σ του Σ.Γ.Κ. συνεδρίασε στις 23 /1/2013 και σας παραθέτουμε το σκεπτικό και τα αποτελέσματα της συνεδρίασης.

Δεδομένα :

Στην περιοχή μας δεν υπάρχει πειραματικό νηπιαγωγείο ? δημοτικό που να συνδέονται μεταξύ τους ΝΟΜΟΣ 3966/ΦΕΚ 118/Α/24.5.2011 ώστε οι απόφοιτοι του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού σχολείου να εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο, ?.. των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματικού νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου, αντίστοιχα, προσαυξημένος έως και κατά 50%.

Συμβαίνει όμως το ακριβώς αντίστοιχο με το Γυμνάσιο ? Λύκειο Αγίων Αναργύρων που το δε Γυμνάσιο έχει 2 τάξεις το δε Λύκειο έχει 3 τάξεις δηλαδή 50% παραπάνω θέσεις.

Οι μαθητές της Α,Β και Γ τάξης του Γυμνασίου εισήχθησαν με κλήρωση στο Γυμνάσιο και όχι με εξετάσεις και μη γνωρίζοντας ότι για να συνεχίσουν στο Λύκειο θα απαιτούνταν εξετάσεις (γεγονός που αν γνώριζαν ίσως να μην συμμετείχαν στην κλήρωση).

Με βάση τα Δεδομένα σας προτείνουμε τα εξής :

Α) Οτιδήποτε συμβεί βάση της νομοθεσίας για την εισαγωγή των μαθητών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο θα πρέπει να συμβεί και για τους μαθητές από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά των μαθητών στα ΠΠΣ και για να υπάρχει κοινό αίσθημα δικαίου.

Β1) Στο μεταβατικό στάδιο των μαθητών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο των μαθητών που με κλήρωση εισήλθαν στο Γυμνάσιο να μην πραγματοποιηθούν εξετάσεις καλύπτοντας τα δύο από τα τρία τμήματα του Λυκείου και για το 3ο τμήμα (του +50%) αντί κλήρωσης να γίνουν εξετάσεις. Διαβάζοντας προσεκτικά το νόμο που δεν αποκλείει την συγκεκριμένη διαδικασία, σημαίνει ότι την επιτρέπει αν το αποφασίσει η ΔΕΠΠΣ μετά από πρόταση του ΕΠΕΣ.

Β2)Ταυτόχρονα δε να γίνουν εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στα τμήματα του Γυμνασίου ώστε μέσα στις επόμενα δύο σχολικά έτη, οι μαθητές που θα πάνε στο Λύκειο να έχουν εισαχθεί με εξετάσεις από το Δημοτικό.

Γ) σας προτείνουμε για το μεταβατικό στάδιο των 2 ετών οι εξετάσεις εκτός από γραπτές ή και τεστ δεξιοτήτων  να εμπεριέχουν και αξιολόγηση των μαθητών μετά και από συνέντευξη τους (μιας και ο νόμος δεν το απαγορεύει και είναι και η συνήθης διαδικασία που γίνεται και κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών). Ταυτόχρονα δε να γίνουν εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στα τμήματα του Γυμνασίου ώστε μέσα στις επόμενα δύο σχολικά έτη, οι μαθητές που θα πάνε στο Λύκειο να έχουν εισαχθεί με εξετάσεις από το Δημοτικό.

Δ) Οι μαθητές που με εξετάσεις εισάγονται στο Γυμνάσιο και το Λύκειο να έχουν μια ποσόστωση στην βαθμολογία τους για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. Το θεωρούμε δίκαιο μαθητές που διδάσκονται περισσότερη ύλη και με εναλλακτικές μεθόδους άρα έχουν και περισσότερο φόρτο ύλης άρα μικρότερη βαθμολογία από τα Γενικά Λύκεια και εφόσον αξιολογούνται με συνεχείς εξετάσεις να έχουν μια επιδότηση ? ποσόστωση βαθμολογίας για να μην είναι αδικημένοι έναντι των βαθμολογιών των αντιστοίχων σχολείων μικρότερη ύλης.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε  εκ των προτέρων γιατί θεωρούμε δεδομένο ότι θα μελετήσετε τις θέσεις μας και θα σας επηρεάσουν στην τελική σας απόφαση, με γνώμονα το ορθό και το δίκαιο για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Το Παρόν ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. του Σ.Γ.Κ του πειραματικού γυμνασίου Αγίων Αναργύρων

Αναμένουμε την απάντηση σας στις προτάσεις μας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                      Η Γραμματέας

Περικλής Παπαγεωργίου                                                                                                                                                                                 Βλοντάκη Ευαγγελία

Υ.Γ. Θα θέλαμε να μελετήσετε τέλος την εξαίρεση της Γ Γυμνασίου από τις εξετάσεις για εφέτος λόγω του ότι η καθυστέρησης άφιξης της εγκυκλίου δημιουργεί πίεση στους μαθητές που αλλάζουν τα δεδομένα τους λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ας γίνουν εξετάσεις αντί κλήρωσης για το 3ο τμήμα του λυκείου και για την εισαγωγή των μαθητών  στο Γυμνάσιο από το Δημοτικό.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23-1-2013

Η σύνθεση του Δ.Σ μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2012 έχει ως εξής :

Πρόεδρος:
Παπαγεωργίου Περικλής

Τηλ.: 2102638800,   6972924300

Αντιπρόεδρος:

Σελαμσίζογλου Δημήτρης

Τηλ.: 210 2315900,   6944384372

Γραμματέας:

Βλοντάκη -Πουλίση Ευαγγελία

Τηλ.: 6972325396

Ταμίας:

Κουτρόπουλος Χρήστος

Τηλ.: 6972900421

Μέλη:

Κονίδης Λεωνίδας

Τηλ.: 210 8323453,   6977270854

Μπίας Γιώργος

Τηλ.: 6974106514

Χατζόπουλος Γρηγόρης

Τηλ.: 6974500033

Σας θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φέρουμε σε πέρας το έργο μας προς όφελος των παιδιών μας και του Σχολείου.

.

Συνεχίζοντας με τη νέα πλέον σύνθεση και πιστεύοντας ως Δ.Σ. στη δύναμη της κοινότητας ως συνόλου, η οποία ισχυροποιείται με την ευαισθητοποίηση και την προσπάθεια όλων μας, προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας και σας καλούμε να είστε δίπλα μας σε κάθε μας προσπάθεια, ώστε οι ενέργειές μας να είναι περισσότερο αποτελεσματικές.

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                     Η Γραμματέας

 

 

 

Περικλής  Παπαγεωρίου                                                                                                                                            Ευαγγελία   Βλοντάκη

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ν. Πλαστήρα & Αγίων Αναργύρων

Τ.Κ. 135 61 Αγ. Ανάργυροι

Τηλ. 2102691920,  2102625829

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26-11-2012

Σας ενημερώνουμε ότι η συνάντηση της αντιπροσωπείας του συλλογικού οργάνου των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Πρότυπων Πειραματικών Γυμνασίων με τον Ειδικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Γκλαβά, την Τρίτη 21-11-2012, δεν είχε κανένα θετικό αποτέλεσμα ως προς το αίτημά μας για μεταβατική περίοδο εφαρμογής των εξετάσεων εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια.

Αυτές τις ημέρες δρομολογείται, εκ νέου, κατάθεση των αιτημάτων των 12 Πρότυπων Πειραματικών Γυμνασίων που τα συνυπογράφουν στον Υπουργό Παιδείας και μόλις οριστεί και στον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών, καθώς και ραντεβού μαζί τους.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ                                                    Αγ. Ανάργυροι,   26/09/2012

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ν. Πλαστήρα & Αγίων Αναργύρων

Τ.Κ. 135 61 Αγ. Ανάργυροι

Τηλ. 2102691920,  2102625829

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από έρευνα αγοράς για τη δυνατότητα να μετακινούνται όσοι μαθητές το επιθυμούν με μισθωμένο λεωφορείο από και προς το σχολείο, η οικονομικότερη προσφορά δόθηκε από την εταιρεία «Πάττας Αλέξανδρος» Αμπατιέλου 6, Αθήνα, τηλ. 2102383895, κιν. 6977457670.

Η συγκεκριμένη προσφορά περιλαμβάνει δύο δρομολόγια το πρωί και δύο το μεσημέρι από αντίστοιχα λεωφορεία (150? την ημέρα το λεωφορείο). Λόγω της μικρής συμμετοχής (44 δηλώσεις), επιμερίζεται στα 7 ? ανά μαθητή την ημέρα. Το κόστος ανέρχεται περίπου στα 100 ? το μήνα για κάθε μαθητή, με υπολογισμένα 160 περίπου δρομολόγια το χρόνο. Είναι λογικό ότι, αν υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή, τότε το κόστος ανά μαθητή θα μειωθεί αναλογικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Βλοντάκη Ευαγγελία τηλ.: 6972325396

------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αγ. Ανάργυροι,09/12/2011

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 43

Ν. Πλαστήρα & Αγίων Αναργύρων

Τ.Κ. 135 61 Αγ. Ανάργυροι

Τηλ. 2102691920,  2102625829

 

 

ΠΡΟΣ:

  1. 1. κ. Υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου 

Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

  1. 2. Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων ΥΠΔΒΜΘ

ΘΕΜΑ: Υπόμνημα ? Αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων, σχετικά με  το νέο καθεστώς εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα ? Πειραματικά Σχολεία

Αφορμώμενοι από το άρθρο 44 του νόμου 3966/ΦΕΚ 118/Α/24.5.2011 περί «Θεσμικού πλαισίου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυσης Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωσης του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπών διατάξεων», το οποίο προβλέπει εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, εμείς οι γονείς των μαθητών του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων εκφράζουμε την ανησυχία και τον προβληματισμό μας για τις διαφαινόμενες επιπτώσεις αυτής της ρύθμισης στην εκπαίδευση των παιδιών μας.

Πιο συγκεκριμένα, εκφράζουμε τον σκεπτικισμό μας καταρχάς γι? αυτήν καθαυτήν την παιδαγωγική τεκμηρίωση μιας τέτοιας απόφασης. Και αυτό γιατί κατατείνει στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που αντίκειται στην ίδια την ετερογένεια της κοινωνίας για την οποία και στο πλαίσιο της οποίας παιδεύονται και διαπαιδαγωγούνται οι έφηβοι μαθητές. Συν τοις άλλοις, μοιάζει να μην λαμβάνει υπόψη τη σχετικότητα της έννοιας της αριστείας, η οποία κατά παραδοχή πολλών επιστημόνων δεν σχετίζεται μόνο με το IQ, αλλά και με την συναισθηματική νοημοσύνη (EQ), την οποία δεν είναι δυνατόν να αποτιμήσουν οι συμβατικές δοκιμασίες που συνηθίζεται να επιλέγονται σε διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων σε διαδοχικά επίπεδα εκπαίδευσης.

Πέραν των παραπάνω, και σε πιο πρακτικό επίπεδο, η εν λόγω απόφαση ανατρέπει τα δεδομένα βάσει των οποίων προέβημεν ως γονείς στην επιλογή του Πειραματικού Γυμνασίου ως σχολείου φοίτησης των παιδιών μας. Πρόκειται για δεδομένα που αντιστάθμιζαν τόσο την αποκοπή τους από το περιβάλλον των ομηλίκων τους, που είχε δημιουργηθεί κατά τη φοίτησή τους σε σχολείο της Α/θμιας Εκπαίδευση του Δήμου και της περιοχής κατοικίας τους, όσο και την επιβάρυνση της μετακίνησής τους, στις περισσότερες περιπτώσεις από εμάς τους γονείς, με την υπάρχουσα ως τώρα δυνατότητά τους να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο μαθησιακής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης που θα χαρακτηριζόταν από συνέχεια και εξέλιξη στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο.

Θεωρώντας εν κατακλείδι ότι ενδεχόμενη διάσπαση αυτής της συνέχειας για ορισμένους μαθητές - ως αποτέλεσμα ανεπιτυχούς συμμετοχής τους σε προβλεπόμενες από τον νόμο εξετάσεις - διαταράσσει την ψυχική και οικογενειακή ηρεμία τους, και πέραν της έκφρασης ενός γενικότερου προβληματισμού για την ουσία του νόμου στο σύνολό του, ομόφωνα αποφασίσαμε σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας να ζητήσουμε, τουλάχιστον, την πρόβλεψη μιας μεταβατικής περιόδου εφαρμογής της ισχύος του, που θα επιτρέπει στους ήδη φοιτούντες στο Πειραματικό Γυμνάσιο μαθητές να εισαχθούν στο οικείο Λύκειο με τις ισχύουσες ως τώρα διαδικασίες.

Για το Δ.Σ.

              Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                     Η Γραμματέας

 

 

          Νίκος   Μπέτζελος                                                                                                                                                            Πολυξένη  Μπίλλα 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ν. Πλαστήρα & Αγίων Αναργύρων

Τ.Κ. 135 61 Αγ. Ανάργυροι                                                Αγ. Ανάργυροι,   03/12/2011

Τηλ. 2102691920,  2102625829 Αρ. Πρωτ.: 42

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες

Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 19:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέμα:

  • Μετάβαση των μαθητών του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων.

Ας σημειωθεί ότι η κείμενη νομοθεσία προβλέπει εξετάσεις:

«Η εισαγωγή των μαθητών σε κάθε Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο γίνεται ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, σύμφωνα με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» (Άρθρο 44 / ΦΕΚ 118/2011 - Ν.3966/2011)

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες, η παρουσία σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά μας αφορά όλους.

Για το Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος                                                                                                                                                                Η Γραμματέας 

 

 

Νίκος  Μπέτζελος                                                                                                                                                      Πολυξένη  Μπίλλα  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ν. Πλαστήρα & Αγίων Αναργύρων

Τ.Κ. 135 61 Αγ. Ανάργυροι

Τηλ. 2102691920,  2102625829 Αγ. Ανάργυροι,22/10/2011

Αρ. Πρωτ.: 40

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Γονείς,

θα θέλαμε κατ? αρχάς να σας ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φέρουμε σε πέρας το έργο μας προς όφελος των παιδιών μας και του Σχολείου.

Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από αλλαγές και ανακατατάξεις που απαιτούν περισσότερο από ποτέ επαγρύπνηση, συλλογικότητα και συνεργασία με τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου προς την κατεύθυνση της επίλυσης των όποιων προβλημάτων υπάρχουν και της εξασφάλισης ενός άρτιου παιδαγωγικού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας.

Θα θέλαμε, επίσης, να σαςενημερώνουμε για την αυτοδίκαιη αντικατάσταση των κκ. Τζελάτη Ιωάννη και Καραμήτρου Αργύρη (λόγω της αποφοίτησης των παιδιών τους) από τους πρώτους επιλαχόντες, κ. Σελαμσίζογλου Δημήτρη και κ. Σαμιωτάκη Γραμματική, όπως αυτοί προέκυψαν από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 23/12/2010.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ έχει ως εξής :

Πρόεδρος:                      Μπέτζελος Νίκος

Τηλ.: 2102584113,   6937775662

Αντιπρόεδρος:                Σελαμσίζογλου Δημήτρης

Τηλ.: 210 2315900,   6944384372

Γραμματέας:                  Μπίλλα Πολυξένη

Τηλ.: 2105060729,   6977127353

Ταμίας: Τσακαλάκη-Κυπαρίσση Σοφία

Τηλ.: 210 2625394,   6986539455

Μέλη:                            

Παπαγεωργίου Περικλής

Τηλ.: 210 2638800,   6972924300

Σαμιωτάκη Γραμματική

Τηλ.: 210 2513735,   6945574065

Κονίδης Λεωνίδας

Τηλ.: 210 8323453,   6977270854

Συνεχίζοντας με τη νέα πλέον σύνθεση και πιστεύοντας ως Δ.Σ. στη δύναμη της κοινότητας ως συνόλου, η οποία ισχυροποιείται με την ευαισθητοποίηση και την προσπάθεια όλων μας, προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας και σας καλούμε να είστε δίπλα μας σε κάθε μας προσπάθεια, ώστε οι ενέργειές μας να είναι περισσότερο αποτελεσματικές.

                                                  Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γραμματέας

 

 

 

 

Νίκος   Μπέτζελος                                                           Πολυξένη  Μπίλλα