Πρακτικό ΓΣ Συλλόγου Γονεών & Κηδεμόνων (1/10/2022) - Αιτήσεις υποψηφίων για το νέο ΔΣ

Σήμερα στις 1/10/2022, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων με θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
3. Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη:
   - Διοικητικού Συμβουλίου
   - Εξελεγκτικής Επιτροπής
   - Αντιπροσώπων στην Ένωση

Η σημερινή γενική συνέλευση είχε απαρτία αφού προσήλθαν 65 από τους 156 γονείς ή κηδεμόνες μαθητών του σχολείου μας.

Εκλέχτηκε προεδρείο για την καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε αυτό συμμετείχαν οι κ.κ.:

1. Αντωνάκης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Ξυνογαλά Νικολέττα  (Γραμματέας)

Στη συνεδρίαση του ΣΓ&Κ καθορίστηκε η  24η Οκτωβρίου 2022 για τη διενέργεια εκλογών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου και μετά από προτάσεις εκλέχτηκε τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη για την σύννομη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας. Στην εφορευτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι κ.κ.:

1. Φιτσίου Γεωργία
2. Λιάκου Ελένη
3. Βασιλειάδης Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι κκ:

1. Γεωργίου Λίνα
2. Κοτανίδου Γιοβάννα

Κατά τη συνεδρίαση συμφωνήθηκε ότι οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την Τετάρτη 19/10/2022 και ώρα 23:59, στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών της εφορευτικής επιτροπής:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη εδώ (.docx) και εδώ (.pdf)

Ώρες Εκλογών ορίσθηκαν οι: 07:30-10:30,    12:30-14:30,    17:00-19:00

Το Προεδρείο της Γ.Σ.

1. Αντωνάκης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Ξυνογαλά Νικολέττα  (Γραμματέας)