Ενημερωτικοί Οδηγοί Επαγγελματικού Προσανατολισμού από την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τέσσερις πολύ ενδιαφέροντες και χρήσιμοι Ενημερωτικοί Οδηγοί Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή από την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

1. Οδηγός Σπουδών Γενικού Λυκείου. Περιέχει στοιχεία για τη δομή και τη λειτουργία των Γενικών Λυκείων, 41 σελίδων, ΙSBN: 978-618-81648-4-0 http://myfiles.sch.gr/server/get/d3e21236b71f3451fb54bf35602bfd2f7

2. Οδηγός Σπουδών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Περιέχει στοιχεία για τη δομή και τη λειτουργία των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, αναλυτική παρουσίαση τομέων & ειδικοτήτων, επαγγελματικά δικαιώματα, κ.α. 114 σελίδων, ΙSBN: 978-618-81648-5-7 http://myfiles.sch.gr/server/get/de1e9e70738244cec89929a6683268ed3

3. Οδηγός Σπουδών για την Ανώτατη Εκπαίδευση, για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων. Περιέχει στοιχεία για το νέο σύστημα εισαγωγής, χρήσιμες συμβουλές για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, συνοπτική παρουσίαση σχολών και τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά Επιστημονικό Πεδίο, κ.α. για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, 432 σελίδων, ISBN: 978-960-93-7863-5 http://myfiles.sch.gr/server/get/daa742fd52a8d487abc8ce866762c4eed

4. Οδηγός Σπουδών για την Ανώτατη Εκπαίδευση, για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων. Περιέχει στοιχεία για το νέο σύστημα εισαγωγής, χρήσιμες συμβουλές για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού και συνοπτική παρουσίαση σχολών και τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά Σχολή, κ.α. για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, 172 σελίδων, ISBN: 978-960-93-7855-0 http://myfiles.sch.gr/server/get/d56fe2dca5b2b4792ae1d930231861110

Τα ανωτέρω βιβλία, τα οποία βηρίσκονται υπό διαρκή ανανέωση και ενημέρωση, είναι διαθέσιμα και από το http://www.mysep.gr/?page_id=10668. Η χρήση τους είναι ελεύθερη για τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού: http://www.mysep.gr