Σχολικά βιβλία από το 1828 έως το 1980 από την Ιστορική Βιβλιοθήκη του ΙΕΠ

Περίπου 6000 ψηφιοποιημένα σχολικά βιβλία που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 1828 μέχρι το 1980 είναι διαθέσιμα από την  Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Τα βιβλία είναι διαθέσιμα από τη διεύθυνση http://elibrary.iep.edu.gr/iep/collection/browse/index.html όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν βιβλία ανά χρονολογία, βαθμίδα, μάθημα ακομη και γλώσσα και φυσικά μπορούν να τα "ξεφυλλίσουν" ηλεκτρονικά ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους.

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που παρουσιάζεται ανήκε στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διάδοχο του οποίου αποτελεί το Ι.Ε.Π. και είναι μέρος της βιβλιοθήκης του, ενώ το επιπλέον υλικό έχει προσφερθεί από άλλες σημαντικές βιβλιοθήκες .

Σύμφωνα με τους σκοπούς του έργου, όπως διατυπώνονται εδώ, το  υλικό απευθύνεται :

? Στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και τους μαθητές.

? Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητές.

? Σε κάθε Έλληνα πολίτη.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ιστοχώρο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ι.Ε.Π. εδώ.