Ενδοεπιμορφώσεις 2013-2014

1. Θέμα: "Χρήση των WIkiSpaces για τα μαθήματα απόντων μαθητών", έγινε στις 30-09-2013. Ενδοεπιμορφωτής ήταν ο κ. Δημήτρης Σκυριανόγλου, καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ 19) του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων.

2. Θέμα: "Χρήση της πλατρφορμας η-Τάξη", έγινε στις 09-10-2013. Ενδοεπιμορφωτής ήταν ο κ. Χρήστος Μουρατίδης,
καθηγητής Μαθηματικών (ΠΕ 03) του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων.