Το ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετέχει στο ACT-Project (Erasmus+ KA3)

ActProject01

Το ΠΓ. Αγ. Αναργύρων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών»

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «ACT - Ιδιότητα του Eνεργού Πολίτη: Δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών» είναι ένα διεθνές καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των μαθητών. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου 13-15 ετών, αλλά και στους εκπαιδευτικούς τους.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η πειραματική εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την ιδιότητα του πολίτη, καθώς και η αξιολόγησή τους, με σκοπό να αναδειχθούν εκείνες οι πρακτικές που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να εξοικειωθούν με τα βασικά εργαλεία του προγράμματος, β) διαμόρφωση εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού υλικού και γ) την εφαρμογή του προγράμματος στη σχολική τάξη, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί καθοδηγούν τους μαθητές στην επιλογή, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός «Σχεδίου Δράσης/ACT Project» και δ) την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος. Τα «Σχέδια Δράσης/ACT Projects» αναπτύσσονται γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες: καταπολέμηση διακρίσεων, κοινωνική ένταξη και πολιτισμική ετερότητα. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών υποστηρίζονται μέσα από την εξ αποστάσεως συμμετοχή τους σε διαδικασίες μεντορικής (e-mentoring)

Στο πρόγραμμα “ACT” συμμετέχουν συνολικά 12 εταίροι από 4 χώρες: 4 Υπουργεία Παιδείας, 5 Ερευνητικά Κέντρα και 3 δημόσια Ινστιτούτα από 4 χώρες (Γαλλία, Αγγλία, Ελλάδα και Ισπανία). Χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών (28/02/2017-27/02/2020).

ActProject02

Υπεύθυνη για το πρόγραμμα εκ μέρους του ΠΓ Αγ. Αναργύρων είναι η θεολόγος του σχολείου κ. Τασούλα Παπατρέχα.

Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Δείτε επίσης πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ εδώ και την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος εδώ.