Όμιλος Αγωγής Σταδιοδρομίας - Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στις 26 Ιουνίου 2014 οι μαθητές του Oμίλου Αγωγής Σταδιοδρομίας έλαβαν μέρος σε διεξαγωγή Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού που έγινε διαδικτυακά στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας. Η διαδικασία οργανώθηκε από την κ. Δρόσου, υπεύθυνη του ομίλου, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και με την υποστήριξη του καθηγητή πληροφορικής του σχολείου μας κ. Σκυριανόγλου. Τα αποτελέσματα εστάλησαν στον κάθε μαθητή/τρια που αφού τα μελετήσουν, θα συζητηθούν ομαδικά (το γενικό μέρος) και ατομικά (το ατομικό μέρος) με την κ. Δρόσου το Σεπτέμβριο του 2014.