Δραστηριότητες Ομίλου Χημείας - "Ο μικρός ερευνητής-Πειράματα Χημείας"

Το σχολικό έτος 2015-2016 λειτούργησε στο σχολείο μας για πρώτη φορά Όμιλος Χημείας με τίτλο «Ο μικρός ερευνητής-Πειράματα Χημείας» με συντονίστρια την εκπαιδευτικό Μαριάννα Δρόσου ΠΕ12.08 υπεύθυνη του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών.

OmilosXimeias2015b

Με τη λειτουργία του ομίλου υποστηρίζεται με βιωματικό τρόπο ο εργαστηριακός χαρακτήρας της Χημείας παράλληλα και με τον θεωρητικό, δεδομένου ότι το μάθημα στο Γυμνάσιο είναι μονόωρο και τα όρια για διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, πέραν των ολίγων που προβλέπονται, είναι πολύ στενά.

Στον όμιλο συμμετείχαν 16 μαθητές που παρακολούθησαν τις συναντήσεις του ομίλου στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας ανελλιπώς και με μεγάλο ενθουσιασμό όπως δείχνουν και οι σχετικές φωτογραφίες.