1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης, 11-12 Μαρτίου 2017, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" - 1η Ανακοίνωση

Το Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. :Δημόκριτος", και η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων διοργανώνουν το

1ο "Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης"

1oMathitikoSynedrio

Το συνέδριο απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Γυμνασίων - Λυκείων δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικης μελέτης/έρευνας.

Το Μαθητικό Συνέδριο στοχεύει:

-να προσομοιώσει ένα επιστημονικό συνέδριο δίνοντας βήμα ςε μαθητές να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και ευρύτερων συνεργασιών.

?να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κανόνες εγκυρότητας όπως η αναφορά στη βιβλιογραφία κατά τα πρότυπα μιας επιστημονικής εργασίας.

-να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών σε ερωτήσεις και συζητήσεις (π.χ. στρογγυλή τράπεζα) στο πλαίσιο του συνεδρίου.

-να προωθήσει τη συνεργασία σχολικών μονάδων με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, την εφαρμογή νέων μαθησιακών μεθόδων και την διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης στη Μέση Εκπαίδευση.

-να υποστηρίξει τη δάχυση της επιστημονικής γνώσης με τη διαμσεολάβηση του σχολείου σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνία;, αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του σύγχρονου σχολείου.

Οι ερευνητικές εργασίες που θα κατατεθούν πρέπει να εντάσσονται σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

1) Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία)
2) Μαθηματικά
3) Πληροφορική
4) Αστρονομία και Διαστημική
5) Τεχνολογία-Ρομποτική
6) Διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Φυσική και Μαθηματικά, Πληροφορική και Μαθηματικά, STEM, κ.α.)
7) Διαθεματικές προσεγγίσεις (Επιστήμές και Κοινωνία, Επιστήμες και Περιβάλλον, Επιστήμες και Τέχνη)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://geodimako6.wixsite.com/studentconference

ή επικοινωνήστε μέσω e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επιπλέον μπορείτε να δείτε τη διαδικασία υποβολής περίληψης εργασίας εδώ, τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών εδώ καθώς και το πρότυπο δημιουργίας περίληψης εργασίας εδώ.