Ψυχολογική υποστήριξη για μαθητές, γονείς και καθηγητές

Στο σχολείο μας παρέχεται, για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς (2013-2014), η δυνατότητα στους μαθητές, τους γονείς αλλά και τους καθηγητές, κατά περίπτωση, να συμβουλεύονται  την ψυχολόγο κ. Βασιλική Δασκαλάκη για οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν.