Το ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SELFIE

SELFIE Logo

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SELFIE έχει ως στόχο να βοηθήσει τις σχολικές μονάδες να αποτυπώσουν και να αποτιμήσουν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική και όχι μόνο διαδικασία. Σύμφωνα με τους δημιουργούς το SELFIE:
 
Το SELFIE είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης το οποίο αναπτύσσεται για να βοηθήσει τα σχολεία στην Ευρώπη να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για καινοτόμο και αποτελεσματική μάθηση. Το εργαλείο βρίσκεται επί του παρόντος σε δοκιμαστική φάση και θα ολοκληρωθεί και θα διατεθεί στα σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις αρχές του 2018. Με το SELFIE θα έχετε μία απεικόνιση για το πού βρίσκεται το σχολείο σας ως προς τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των στελεχών των σχολείων. Αυτή η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να βοηθήσει στην έναρξη διαλόγου ανάμεσα στα στελέχη του σχολείου τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με θέμα τη βελτίωση σε κάποιες περιοχές. Το SELFIE δίνει επίσης τη δυνατότητα στο σχολείο να παρακολουθεί την πρόοδό του με την πάροδο του χρόνου.
 
Μέσω μιας σειράς ερωτήσεων για εκπαιδευτικούς, στελέχη σχολείων και μαθητές, το SELFIE αποτιμά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση στο σχολείο σας. Δεν αποτιμά και δεν συγκρίνει τις γνώσεις ή τις δεξιότητες των στελεχών των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών.
 
Το ΠΓ Αγ. Αναργύρων έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει στην πιλοτική φάση του προγράμματος, η οποία θα διεξαχθεί το διάστημα 29/9 έως 11/10/2017. Συντονιστής του προγράμματος εκ μέρους του σχολείου είναι ο καθηγητής πληροφορικής κ. Δημήτρης Σκυριανόγλου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SELFIE είναι διαθέσιμες εδώ (στη σελίδα που θα ανοίξει επιλέξτε σαν γλώσσα τα ελληνικά, πάνω δεξιά).