Το ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετέχει στο πρόγραμμα SELFIE 2018-2019

SELFIE - Education and Training

Το ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετέχει και φέτος στο πρόγραμμα SELFIE. Στόχος του προγράμματος είναι η αποτίμηση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου. Συμμετέχουν τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί. Η περυσινή εμπειρία έδειξε ότι προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα και αποτυπώνεται μια εικόνα του σχολείου (όσο αφορά τις ΤΠΕ) όπως το βλέπουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.

Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies / Αναστοχασμός για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα σχολεία να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, στη μάθηση και στην αξιολόγηση των μαθητών. Μπορεί να καταγράψει τι λειτουργεί ικανοποιητικά, πού χρειάζονται βελτιώσεις και ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο σήμερα στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα προστεθούν και άλλες γλώσσες στο μέλλον.

Το SELFIE συγκεντρώνει - ανωνύμως - τις απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων του σχολείου σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία στο σχολείο τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσω σύντομων προτάσεων και ερωτημάτων και μιας απλής πεντάβαθμης κλίμακας αποτίμησης. Τα ερωτήματα καλύπτουν τομείς όπως η ηγεσία, η υποδομή, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το εργαλείο παράγει έναν έλεγχο προόδου – μια φωτογραφία («SELFIE» :-)) των δυνατών σημείων και των αδυναμιών ενός σχολείου όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για διδασκαλία και μάθηση. Όσο περισσότερα άτομα από το σχολείο συμμετέχουν, τόσο πιο ακριβές θα είναι το SELFIE σχετικά με το σχολείο τους.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνει το διάστημα 18/2 έως 10/3/2019. Συντονιστής του προγράμματος εκ μέρους του σχολείου είναι ο καθηγητής πληροφορικής κ. Δημήτρης Σκυριανόγλου. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SELFIE είναι διαθέσιμες εδώ (στη σελίδα που θα ανοίξει επιλέξτε σαν γλώσσα τα ελληνικά, πάνω δεξιά).