Εκπαιδευτική – διδακτική συνεργασία του ΠΓ Αγ. Αναργύρων με τα Ράλλεια Σχολεία

Ralleia2021

Webinars και δια ζώσης συναντήσεις με θέμα τη διδασκαλία βασικών εννοιών της Αστρονομίας με χρήση Νέων Τεχνολογιών και μέσα από την εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL, τη διδασκαλία δηλαδή περιεχομένου μέσω μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικής) διοργάνωσαν ο φυσικός του ΠΓ Αγίων Αναργύρων κ. Γεώργιος Χρήστου και η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας των Ραλλείων Σχολείων κ. Μαρία Ρέλλια.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τέσσερα webinars/συναντήσεις:

1η 17-3-2021
2η 19-3-2021
3η 09-4-2021
4η 17-6-2021