Κλιματική αλλαγή: ας μετρήσουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας! - Το ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετέχει στο πρόγραμμα ARSINOE

ARSINOE

Το έργο ARSINOE (Κλιµατικά ανθεκτικές περιοχές µέσω συστηµικών λύσεων και καινοτοµιών - Climate Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations) είναι ένα πρόγραµµα καινοτόµων δράσεων, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή (Horizon 2020). Συµµετέχουν 41 εταίροι από 15 χώρες µε συντονιστή το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Σκοπεύει να αλλάξει τους κανόνες στη διαµόρφωση συνθηκών προς την επίτευξη ανθεκτικότητας, διαµορφώνοντας περιφερειακά πακέτα καινοτοµίας, τα οποία οικοδοµούν ένα οικοσύστηµα για την ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων µέτρων και λύσεων προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή σε όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του έργου ARSINOE, το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει την 1η Συνέλευση Νέων (Youth Assembly) για την Κλιµατική Αλλαγή µε τη συµµετοχή µαθητών Γυµνασίου και Λυκείου, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 12 και 13 Μαΐου 2022.

Στόχος είναι η ενθάρρυνση της συµµετοχής και η εξοικείωση των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή και η διαµόρφωση ενός Πράσινου Συµφώνου για τη Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας (Regional Green Deal), στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας. Σκοπός είναι οι µαθητές να συζητήσουν και να διατυπώσουν ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή στις επιπτώσεις της.

Στο πρόγραμμα μετέχει και το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων με υπεύθυνο τον κ. Παντελεήμονα Χιονίδη.

Στο παρακάτω σύνδεσμο σελίδας του Ο.Η.Ε. μπορείτε να υπολογίσετε το ανθρακικό αποτύπωμα της οικογένειάς σας, την ποσότητα CO2 για ένα έτος. Αν ξεπερνά τον ελληνικό μέσο όρο, ίσως πρέπει να τη μειώσετε!

https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc