επι-ΜΟΡΦΩΝΟΜΑΙ, 2022-2023 στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων

επι-ΜΟΡΦΩΝΟΜΑΙ: δειγματικές διδασκαλίες μεταξύ ομοτίμων

Στο πλαίσιο της δράσης «επι-ΜΟΡΦΩΝΟΜΑΙ: δειγματικές διδασκαλίες μεταξύ ομοτίμων» (Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου) οργανώθηκε από το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων η λειτουργία ηλεκτρονικού χώρου ανάρτησης διδακτικών σεναρίων και εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου που θα είναι διαθέσιμα για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι η παρουσίαση και καταγραφή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής, η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας μεταξύ διδασκόντων και η διάχυση καλών πρακτικών διδασκαλίας στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα διδακτικά σενάρια είναι διαθέσιμα εδώ.