Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πάτρα (26-27/4/2023)

Οι τρεις προσφορές που κατατέθηκαν για τη οργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στην Πάτρα το χρονικό διάστημα 26-27/4/2023 (34 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές) είναι διαθέσιμες σε αρχείο .pdf εδώ.