Δελτίο Τύπου: Ενημέρωση για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:

α) η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

β) η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α’ Γυμνασίου/ Α΄ Λυκείου) των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα διενεργηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Οι υποψήφιοι/ιες  μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε δυο γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.

Το πλήρες δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι διαθέσιμο εδώ.