Προσωρινός κατάλογος υποψηφίων εξεταστικού κέντρου (ΠΓ Αγ. Αναργύρων, σχολικό έτος 2024-2025)

Ο προσωρινός κατάλογος υποψηφίων προς εισαγωγή στην Α' Τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2024-2025 οι οποίοι θα εξεταστούν στο εξεταστικό κέντρο Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων είναι διαθέσιμος εδώ.

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων καλούνται να ελέγξουν τον κατάλογο και τα στοιχεια της αίτησής τους (ονοματεπώνυμο μαθητή, ένταξη σε ειδική κατηγορία, τάξη και βαθμίδα). Σε περίπτωση λάθους ενημερώνουν το Εξεταστικό Κέντρο το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη 30/4/2024 (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., πληροφορίες: 2102691920).

Σημειώνεται ότι σε αυτή τη φάση μπορούν να διορθωθούν λάθη μόνο ως προς τα στοιχεία του μαθητή και όχι την επιλογή σχολείου. Σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής εξεταστικού κέντρου λόγω διαμονής σε άλλη πόλη οι αιτούντες ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωση για τις αλλαγές το Εξεταστικό Κέντρο το οποίο θα προωθήσει τα αιτήματα στην Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.