Εξετάσεις Εισαγωγής 2024-2025: Κατάλογος Αριθμών Προτεραιότητας (ΑΠΠΣ) Υποψηφίων ΠΓ Αγ. Αναργύρων

O καταλογος των Αριθμών Προτεραιότητας Πρότυπων Σχολείων (ΑΠΠΣ) (για τις περιπτώσεις ισοβαθμίας) των υποψηφίων οι οποίοι/ες έχουν δηλώσει το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων ως 1η ή ως 2η επιλογή είναι διαθέσιμος εδώ.