Ενέργειες γονέων/κηδεμόνων για την εγγραφή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025

Καθώς έληξε το χρονικό περιθώριο για την άρνηση εγγραφής επιτυχόντων και τη συμπλήρωση των κενών με επιλαχόντες μαθητές και επιλαχούσες μαθήτριες, η κατάσταση των 52 πρωτοετών μαθητών του ΠΓ Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2024-2025 έχει ολοκληρωθεί.

Το επόμενο βήμα συνίσταται στην αποστολή των απολυτηρίων τίτλων των μαθητών και μαθητριών από το Δημοτικό σχολείο, στο οποίο φοίτησαν. Σε αυτή τη διαδικασία δεν εμπλέκονται οι γονείς / κηδεμόνες. Οι πρωτότυποι τίτλοι απόλυσης αποστέλλονται στο ΠΓ Αγίων Αναργύρων με ευθύνη των Δημοτικών Σχολείων.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες να διαβάσουν με προσοχή τις οδηγίες που ακολουθούν και να αποστείλουν στο σχολείο:

α) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή/της μαθήτριας ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, πιστοποιητικό γέννησής του/της,

β) συμπληρωμένη και ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά τα στοιχεία του μαθητή / της μαθήτριας, τον τρόπο επικοινωνίας με το σχολείο, τη γονική συναίνεση για τη συμμετοχή του / της στις σχολικές δραστηριότητες κλπ. Τα στοιχεία κατοικίας είναι σημαντικά, ώστε, μετά τη διασταύρωσή τους με εκείνα που θα μας έρθουν από τα Δημοτικά σχολεία, να ενημερωθεί η σχετική πλατφόρμα της Περιφέρειας που συνδέεται με τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων μαθητών (το έντυπο της δήλωσης εδώ σε μορφή .docx ή εδώ σε μορφή .pdf) και

γ) συμπληρωμένη από γιατρό την πρώτη σελίδα του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή / Μαθήτριας (ΑΔΥΜ) (εδώ). Παιδίατρος ή παθολόγος ή καρδιολόγος συμπληρώνει μόνον την πρώτη σελίδα του - παρακαλούμε να σημειωθούν αλλεργίες από τις οποίες μπορεί να υποφέρει ο μαθητής / η μαθήτρια και φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να λαμβάνει. Το ΑΔΥΜ κατατίθεται στο σχολείο, ώστε το παιδί να παίρνει μέρος κανονικά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η 30/9, ωστόσο θα ήταν καλό να προσκομίστεί το ταχύτερο δυνατό.

Η κατάθεση των εγγράφων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., - αυτό θα διευκόλυνε το σχολείο που αυτήν την περίοδο διεξάγει τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Στο θέμα του μηνύματος να σημειωθεί το επώνυμο του μαθητή ή της μαθήτριας και η τάξη (π.χ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ α΄ τάξη). Εναλλακτικά, τα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν σε έντυπη μορφή ως εξής: Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024, 10.00-12.00 (επώνυμα από Α έως Λ) και Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024, 10.00-12.00 (επώνυμα από Μ έως Χ).

Ως μέλη πλέον της εκπαιδευτικής κοινότητας του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών παρακαλούνται να επισκέπτονται και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις, και γενικότερα για τη ζωή του σχολείου, από την ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Τέλος, η επικοινωνία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ΠΓ Αγίων Αναργύρων μπορεί να γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.