Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019

Η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου του ΠΓ Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2018-2019 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στη Β' και Γ' Γυμνασίου θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ.

Κενές θέσεις στη Β' Γυμνασίου (όπως έχουν προκύψει ως Τετάρτη 5/9/2018, 13.30): 1 (μία).

Κενές θέσεις στη Γ' Γυμνασίου (όπως έχουν προκύψει ως Τετάρτη 5/9/2018, 13.30): 1 (μία).

Υπενθυμίζεται ότι στο αριθμ. 810/07-03-2018 Φ.Ε.Κ.(τ.Β΄) έχει δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση 30813/Δ3, με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019», η οποία περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου των Πειραματικών Γυμνασίων.

Σύμφωνα με την απόφαση:

"Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α', για κάθε Πειραματικό Γυμνάσιο καλύπτονται με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων, και ύστερα από σχετική προκήρυξη του ΕΠ.Ε.Σ. που αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραματικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο διάστημα από 3 έως 7 Σεπτεμβρίου 2018, με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και με την ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας."

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εισαγωγής στη Β' και Γ' Γυμνασίου των Πειραματικών Σχολείων για το έτος 2018-2019 είναι διαθέσιμες εδώ.