Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020

Η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου του ΠΓ Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2019-2020 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στη Β' και Γ' Γυμνασίου θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.

Κενές θέσεις στη Β' Γυμνασίου (όπως έχουν προκύψει έως Πέμπτη 5/9/2019, 14.00): 0 (μηδέν).

Κενές θέσεις στη Γ' Γυμνασίου (όπως έχουν προκύψει έως Πέμπτη 5/9/2019, 14.00): 3 (τρεις).

Υπενθυμίζεται ότι στο αριθμ. 1638/13-05-2019 Φ.Ε.Κ.(τ.Β΄) έχει δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση 67563/Δ6, με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020», η οποία περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου των Πειραματικών Γυμνασίων.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Οι κενές θέσεις των λοιπών τάξεων, πλην της Α ́, για κάθε Πειραματικό Γυμνάσιο καλύπτονται με κλήρωση, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των κενών θέσεων. Πραγματοποιείται σχετική προκήρυξη των κενών θέσεων με ευθύνη των οργάνων διοίκησης του σχολείου, των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η προκήρυξη αναρτάται εγκαίρως στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Πειραματικού Σχολείου. Η διαδικασία της πλήρωσης των κενών θέσεων, ήτοι αιτήσεις και κλήρωση, διενεργείται στο διάστημα από 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2019, με τη διαδικασία που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους και με την ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας.

Τυχόν κενούμενες θέσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από πίνακες επιλαχόντων/ουσών καλύπτονται από νέα προκήρυξη –η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου– και κλήρωση, η οποία θα λάβει χώρα το αργότερο έως τις 23-12-2019.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία εισαγωγής στη Β' και Γ' Γυμνασίου των Πειραματικών Σχολείων για το έτος 2019-2020 είναι διαθέσιμες εδώ.