Αποτελέσματα κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στη Γ' τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2019-2020

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στη Γ' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020, που διεξήχθη την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο χώρο του σχολείου, παρουσία ενδιαφερόμενων γονέων του διευθυντή και του υποδιευθυντή του ΠΓ Αγ. Αναργύρων, έχουν ως εξής:

Για τις τρεις (3) διαθέσιμες θέσεις στη Γ' Γυμνασίου κληρώθηκαν οι μαθητές με αριθμούς πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 245/26-6-2019

2. 123/8-5-2019

3. 309/4-9-2019

Ως επιλαχόντες κληρώθηκαν κατά σειρά οι μαθητές με αριθμούς πρωτοκόλλου αίτησης:

1. 339/6-9-2019

2. 320/4-9-2019

3. 230/14-6-2019

4. 83/14-3-2019

5. 118/6-5-2019

6. 244/26-6-2019

7. 301/4-9-2019

8. 238/21-6-2019

9. 127/10-5-2019

10. 324/5-9-2019

Δεν έγινε κλήρωση για τους μαθητές της Β' Γυμνασίου καθώς δεν προέκυψαν κενές θέσεις.

Οι γονείς/κηδεμόνες των τριών πρώτων μαθητών που κληρώθηκαν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με το ΠΓ Αγ. Αναργύρων προκειμένου να παραλάβουν τα σημειώματα μετεγγραφής των παιδιών τους.