Απονομή σήματος για τη συμμετοχή του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο πρόγραμμα SELFIE

Σήμα (badge) απονεμήθηκε στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων για την ενεργή συμεμτοχή του σχολείου στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος SELFIE (δείτε σχετικά με το πρόγραμμα SELFIE εδώ και εδώ).

SELFIE Badge 2017

Πιο συγκεκριμένα το ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετείχε στην έρευνα που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2017, για να δοκιμάσει το εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE. Το εργαλείο SELFIE αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη. Στοχεύει στην προώθηση μιας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σχετικά με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών από τα σχολεία για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ένας σημαντικός αριθμός στελεχών, εκπαιδευτικών και μαθητών του ΠΓ Αγ. Αναργύρων κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Συντονιστής του προγράμματος εκ μέρους του σχολείου ήταν ο καθηγητής πληροφορικής κ. Δημήτρης Σκυριανόγλου. Δείτε περισσότερα για την απονομή του σήματος SELFIE στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων εδώ.