Απονομή σήματος για τη συμμετοχή του ΠΓ Αγ. Αναργύρων στο πρόγραμμα SELFIE 2018-2019

Σήμα (badge) απονεμήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων για την ενεργή συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα SELFIE (δείτε σχετικά με το πρόγραμμα SELFIE εδώ και εδώ).

SELFIE Badge 2018-2019

Το εργαλείο SELFIE αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη. Στοχεύει στην προώθηση μιας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σχετικά με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών από τα σχολεία για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ένας σημαντικός αριθμός στελεχών, εκπαιδευτικών και σχεδόν το σύνολο των μαθητών του ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετείχαν στην έρευνα και κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στο σχολείο.

Το ΠΓ Αγ. Αναργύρων συμμετείχε στην δεύτερη περίοδο της έρευνας η οποία διεξήχθη το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2019.

Συντονιστής του προγράμματος εκ μέρους του σχολείου ήταν ο καθηγητής πληροφορικής κ. Δημήτρης Σκυριανόγλου. Δείτε περισσότερα για την απονομή του σήματος SELFIE στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων εδώ.