Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2020-2021: Σχέδια δράσης από το ΠΓ Αγ. Αναργύρων

Δείτε τα σχέδια δράσης των εργαστηρίων δεξιοτήτων που υλοποιήθηκαν στο ΠΓ Αγίων Αναργύρων κατά το σχολικό έτος 2020-2021:

 

Α' Γυμνασίου:

Υλοποιήθηκαν σχέδια δράσης στους θεματικούς κύκλους:

- "Φροντίζω το Περιβάλλον"

- "Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη"

- "Δημιουργώ και Καινοτομώ- STEM - Ρομποτική"

- "Ζω καλύτερα - Ευ ζην"

Δείτε αναλυτικά όλα τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν στην Α' Γυμνασίου εδώ.

 

Β' Γυμνασίου:

Υλοποιήθηκαν σχέδια δράσης στους θεματικούς κύκλους:

- "Φροντίζω το Περιβάλλον"

- "Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη"

- "Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία"

- "Ζω καλύτερα - Ευ ζην"

Δείτε αναλυτικά όλα τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν στη Β' Γυμνασίου εδώ.

 

Γ' Γυμνασίου:

Υλοποιήθηκαν σχέδια δράσης στους θεματικούς κύκλους:

- "Φροντίζω το Περιβάλλον"

- "Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη"

- "Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία"

- "Ζω καλύτερα - Ευ ζην"

Δείτε αναλυτικά όλα τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν στη Γ' Γυμνασίου εδώ.