Εισαγωγή Μαθητών στην Α' Γυμνασίου (Σχολ. Έτος 2012-2013)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πρότυπο Πειραματικό σχολείο της επιλογής τους κατά το χρονικό διάστημα από 21 έως 31 Μαΐου 2012  (ώρες: 8.30-13.30).

Οι γονείς και οι κηδεμόνες, που υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στην κλήρωση, θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και δεν έχουν υποβάλει αίτηση σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών στην Α' Τάξη των Πρότυπων Πειραματικών Γυμνασίων θα διεξαχθεί την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο σε ένα Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο για κάθε σχολικό έτος.

Για να κατεβάσετε την αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα παρακαλώ επιλέξτε εδώ