Τελική μοριοδότηση εκπαιδευτικών υποψήφιων για θητεία στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων από το σχολικό έτος 2020-2021 (μετά την εξέταση των ενστάσεων)

Ο τελικός πίνακας μοριοδότησης των εκπαιδευτικών υποψήφιων για θητεία στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων από το σχολικό έτος 2020-2021, μετά και την εξέταση των ενστάσεων, είναι διαθέσιμος εδώ.

Μοριοδότηση εκπαιδευτικών υποψήφιων για θητεία στο ΠΓ Αγ. Αναργύρων από το σχολικό έτος 2020-2021

Στους Αγίους Αναργύρους και στο γραφείο του Διευθυντή του Προτύπου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων, σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 συνήλθε το ΕΠΕΣ του σχολείου με θέμα ημερήσιας διάταξης την εξέταση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των υποψηφίων για απόσπαση στο σχολείο. Το ΕΠΕΣ εξέτασε λεπτομερώς τις αιτήσεις δεκαπέντε (15) συνολικά υποψηφίων και, συγκεκριμένα, τεσσάρων (4) υποψηφίων ΠΕ02, δύο (2) υποψηφίων ΠΕ04, τεσσάρων (4) υποψηφίων ΠΕ07, δύο (2) υποψηφίων ΠΕ81, ενός (1) υποψηφίου ΠΕ83 και δύο (2) υποψηφίων ΠΕ86, οι οποίοι είχαν δηλώσει ως πρώτη επιλογή τους το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων.

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια της Υ.Α. 79429/Ε2/ΦΕΚ2548/24-7-2020 και στη συνέχεια καταρτίστηκε ο προσωρινός πίνακας μορίων που επισυνάπτεται, υπογράφηκε από τα μέλη και τον Πρόεδρο του ΕΠ.ΕΣ, ανακοινώθηκε στην Ιστοσελίδα του σχολείου μας και στάλθηκε στην ΕΕΠΠΣ και την ΠΔΕ Αττικής.…

Διαβάστε περισσότερα:

Τελετή αποφοίτησης των μαθητών της Γ' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 (Τετάρτη 24/06/2020, 7.00 μ.μ.)

(έργο της αποφοίτου του Π.Γ.Α.Α. Αλεξάνδρας Γαμπιεράκη)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να γιορτάσετε μαζί μας την αποφοίτηση των μαθητών & μαθητριών της Γ΄ Γυμνασίου, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 στις 19:00, στο χώρο του σχολείου μας.…

Διαβάστε περισσότερα:

Ενημερωτικό Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ προς Μαθητές/τριες και Γονείς/Κηδεμόνες για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής. Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας που διατίθεται προς χρήση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ισχύουν τα κάτωθι:…

Διαβάστε περισσότερα:

Δήλωση μη προσέλευσης για τους μαθητές του ΠΓ Αγ. Αναργύρων (μέχρι Τρίτη 12/5/2020)

Ενόψει της επαναλειτουργίας του Πειραματικού Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, καλούνται οι γονείς-κηδεμόνες, οι οποίοι προτίθενται να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο για λόγους υγείας, να το δηλώσουν άμεσα συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση. Την υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση μπορούν να καταθέσουν στη σχολική μονάδα (καθημερινά, 09.00-13.00) ή να αποστείλουν στο email του σχολείου.

Θα σας παρακαλούσαμε οι δηλώσεις να γίνουν μέχρι και την Τρίτη 12 Μαΐου 2020, ώστε το σχολείο να προχωρήσει άμεσα στον καταρτισμό του προγράμματος και στην κατάλληλη διαρρύθμιση των τάξεων για τους μαθητές που θα προσέλθουν στις σχολικές αίθουσες.…

Διαβάστε περισσότερα: