Ενημέρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση η οποία ρυθμίζει τα θέματα εισαγωγής μαθητών/μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία (ΥΑ 73226/Δ6, ΦΕΚ 2261, τ. Β', 12-06-2020, διαθέσιμη εδώ) η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων στις Β' και Γ' τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021.

Πιο αναλυτικά:

Α1β. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Β' και Γ' τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών για την κάλυψη των κενών θέσεων στις Β' και Γ' τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2020-2021, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Γυμνασίου. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή της Ε.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων.

2. Οι κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021. Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Γυμνασίου αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

3. Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, για τις περιπτώσεις των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή
κηδεμόνων.

4. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους και

β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου 2021.

5. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης εδώ.

Αποτελέσματα κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στη Γ' τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2019-2020

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στη Γ' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020, που διεξήχθη την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο χώρο του σχολείου, παρουσία ενδιαφερόμενων γονέων του διευθυντή και του υποδιευθυντή του ΠΓ Αγ. Αναργύρων, έχουν ως εξής:

Για τις τρεις (3) διαθέσιμες θέσεις στη Γ' Γυμνασίου κληρώθηκαν οι μαθητές με αριθμούς πρωτοκόλλου αίτησης:…

Διαβάστε περισσότερα:

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020

Η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου του ΠΓ Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2019-2020 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στη Β' και Γ' Γυμνασίου θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.

Κενές θέσεις στη Β' Γυμνασίου (όπως έχουν προκύψει έως Πέμπτη 5/9/2019, 14.00): 0 (μηδέν).…

Διαβάστε περισσότερα:

Αποτελέσματα κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' τάξη του ΠΓ Αγ. Αναργύρων για το σχολικό έτος 2018-2019

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019, που διεξήχθη την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο χώρο του σχολείου, παρουσία  ενδιαφερόμενων γονέων και μελών του Ε.Π.Ε.Σ. του ΠΓ Αγ. Αναργύρων, έχουν ως εξής:

Για τη μία (1) διαθέσιμη θέση στη Β' Γυμνασίου κληρώθηκε η μαθήτρια:…

Διαβάστε περισσότερα:

Κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2018-2019

Η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών στη Β' και Γ' Γυμνασίου του ΠΓ Αγίων Αναργύρων για το σχολικό έτος 2018-2019 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στη Β' και Γ' Γυμνασίου θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11.30 π.μ.

Κενές θέσεις στη Β' Γυμνασίου (όπως έχουν προκύψει ως Τετάρτη 5/9/2018, 13.30): 1 (μία).…

Διαβάστε περισσότερα: